banner2

banner1

banner10

Piyasadan haberler

ADESE, Şirketin sahip olduğu ve Vakıf Katılım Bankası A.Ş. tarafından üzerinde Vefa (Geri Alım Hakkı) sözleşmesi tesis edilmiş bulunan 7 renk ...

GÜNDEM 23.11.2021, 09:04
Piyasadan haberler

ADESE, Şirketin sahip olduğu ve Vakıf Katılım Bankası A.Ş. tarafından üzerinde Vefa (Geri Alım Hakkı) sözleşmesi tesis edilmiş bulunan 7 renk projesinin kat/arsa payı devri karşılığı yapımına ilişkin olarak Konya Okkalar İnşaat A.Ş. (Yüklenici) ile 22.11.2021 tarihinde protokol karşılıklı olarak imzalanmıştır. İmzalanan protokole göre; 1- Proje bundan böyle "Arma 7 Renk" olarak adlandırılacaktır. 2- Yüklenici, projeyi her türlü giderler kendisine ait olmak üzere "Anahtar Teslimi" şeklinde inşa ederek tamamlayıp; Şirketin payına düşen bağımsız bölümleri Şirkete teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 3- Şirketin projedeki kat/arsa payı oranı satılabilir brüt/net inşaat alanı metrekaresinin %35' i (Otuz beş) olacaktır. 4- Yüklenici, 30.03.2022 tarihinde 3.000.000 TL ve Nisan 2022 - Ağustos 2022 döneminde 2.000.000 TL tutarında 5 eşit taksit halinde olmak üzere; toplam 13.000.000 TL bedeli Şirkete ayrıca ödeyecektir. Mevcut durumda tamamlanma oranı %80 seviyesinde olan 20 adet ticari alan ve inşaatına henüz blanmamış durumdaki 303 adet konuttan oluşan projenin yapım süresi, arsa üzerindeki vefa kredi borcunun kapatılmasına müteakip 24 ay olarak öngörülmektedir.

AKSA, Bir önceki duyurunun açıklama kısmındaki satış bedeli sehven yanlış yazılmış olup, doğru satış bedeli tabloda belirtildiği şekilde 25.620.000 TL'dir. Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi Taşköprü Mahallesi 114 ada, 40 parselde Şirketin sahip olduğu mülkiyet hakları ve hisselerinin tamamının Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına tescili için söz konusu hisselere tekabül eden 16.965,79 m2 büyüklüğündeki arsanın 25 Milyon 620 Bin TL'ye satımasına karar verilmiştir.

AKYHO, 16.11.2021 tarihinde duyurusu yapılmış olan Ankara şube açılışı tescil işlemleri tamamlanmış olup 20 Kasım 2021 tarih ve 10456 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

ARENA, 13 Eylül 2021 tarihli KAP açıklamasında Şirket ile Likewize Corp. (önceki ünvanı ile Brightstar Corp.) arasında Brightstar Telekomünikasyon Dağıtım Ltd. Şti.'nin (Brightstar Türkiye) hisselerinin %100'ünün Şirket tarafından satın alınmasına ilişkin Satın Alma Sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştu. Satın Alma Sözleşmesinin imzalandığı tarihten bugüne kadar Türk Lirasında yaşanan devalüasyona istinaden Şirketin talebi ile taraflar arasında yeni görüşmeler yapılmış ve bu görüşmeler karşılıklı mutabakat ile başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır. Sağlanan mutabakata ilişkin koşullar aşağıda yer almaktadır: i) Brightstar Türkiye'nin hisselerinin %100'ünün satın alma bedeli olarak belirlenmiş olan 35 milyon Amerikan Doları nakit ödeme bedeli, 6 milyon Amerikan Doları indirim yapılarak 29 milyon Amerikan Doları olarak yeniden belirlenmiştir. ii) Hisse devrinin en geç 30 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

 AYES, İzmir Kemalpaşa fabrikasının çatısı üzerine yapılmakta olan Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımı projesinin, Güneş Panelleri montajının %90 'ı tamamlanmış olup Aralık ayı içerisinde devreye alınması planlanmaktadır.

BERA,KONKA,Bağlı Ortaklığı olan Konya Kağıt San.ve Tic.A.Ş paylarının halka arzı 18-19 Kasım 2021 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile gerçekleştirilmiş olup, halka arz sonuçları yetkili aracı kuruluş olan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından 22.11.2021 tarihinde ilan edilmiştir. Halka arz sonuçlarına göre, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen tutarın yaklaşık 2,5 katı, Yüksek Başvurulu Yatırımcılara tahsis edilen tutarın yaklaşık 7,6 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen tutarın yaklaşık 4,7 katı talep gelmiş olup, ihraç edilen payların tamamı satılmıştır. Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 26.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 130.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 26/11/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 6,95 TL/pay baz fiyat, "KONKA.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

 BEYAZ, Şirket ile Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. (MAİS) arasında 22.11.2021 tarihinde, ikinci el araç alımı için sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşme ile hem ikinci el araç tedarik kanallarına bir yenisi daha eklenmiş hem de MAİS ile ikinci el araç ticaretinde güçlü bir iş birliği kurulmuştur. Yapılan sözleşme ile ikinci el araç satışlarımızın artması, bunun da Şirketin karlılığımıza olumlu katkı sağlaması,Şirket beklenmektedir.

DITAS, Son günlerde Borsa İstanbul A.Ş.'de Şirketin hisse işlemlerinde olağandışı fiyat ve miktar hareketleri gözlemlenmektedir. Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla yapmış olduğu Özel Durum Açıklamaları haricinde, mevcut durum itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği" gereğince kamuya açıklanmamış herhangi yeni bir özel durum bulunmamaktadır.

HUBVC, Şirket Yönetim Kurulu'nun 19.11.2021 tarihli kararı ile; ABD'nde kurulu, gıda teknolojileri alanında faaliyet gösteren Biftek Inc. unvanlı şirkete "SAFE: Simple Agreement for Future Equity" hisseye dönüştürülebilir yatırım sözleşmesi çerçevesinde, 62.500 ABD Doları tutarında yatırım yapılmasına karar vermiştir.

 IDEAS, Yönetim Kurulunun 22.11.2021 tarih ve 19 sayılı kararında; Şirketin tek pay sahibi olduğu ve 10.000.000 TL esas sermayesinin tamamı ödenen İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş.'nin bir finansal teknoloji / yazılım şirketi olması, nitelikli çalışanlarının şirkete aidiyetinin arttırılması amacıyla, bağlı ortaklığında TTK m. 463 vd. hükümlerine göre şarta bağlı sermaye arttırımı ile çalışanlara pay edindirme sürecine başlanmasına, çalışanlara pay edindirme için yapılacak sermaye artırımında azami tutarın 1.000.000 TL (%9,09) olarak belirlenmesine, işlemlerin gerçekleştirilmesi için İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine, Esas sözleşme tadili ve şarta bağlı sermaye arttırımının tamamlanmasını müteakip, bağlı ortaklığın İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. paylarının halka arzını teminen kayıtlı sermaye sistemine geçiş için hazırlıklara başlanmasına ve gerekli prosedürün yerine getirilerek Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, Karar verildi.

 ITTFH,ADESE, Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.' nin 252.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, % 300 oranında bedelli artırılarak 1.008.000.000-TL ye yükseltilmesine ilişkin olarak; Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. sermayesindeki sahip olduğu 17.640.000,17 adet A grubu imtiyazlı payların rüçhan haklarının tamamı, bedeli nakden ödenmek sureti ile kullanılmıştır.

MIATK, Mia Teknoloji A.Ş., MIATK.E işlem koduyla 22/11/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. (Baz Fiyat: 15,80 TL; Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL). MIATK, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17-1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 11.Madde uyarınca Sn.Murat KEDİCİ (SPK Düzey 3- Belge N 909814) Şirketimize Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanmıştır.

OSTIM, Şirket ile Ceceli Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Emek Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan kat karşılığı ve hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi kapsamında yapılacak olan inşaatların mimari proje çalışmaları tamamlanmış ve ilgili Kurumlara incelenmek üzere sunulmuştur. Mimari projeler olumlu değerlendirilmiş olup Sincan 2. ve 3. OSB'de yer alan 100516 Ada 33 Parsel üzerinde yapılacak olan fabrika binası için inşaat ruhsatı alınma aşamasına gelmiştir. Yenimahalle İlçesinde yer alan 42798 Ada 7 Parselde bulunan arsada ruhsat işlemleri diğer arsada yapılan fabrika binasının tamamlanması ve arsa üzerinde bulunan inşaatın yıkımı sonrası ruhsata bağlanacaktır.

PAGYO, Şirket ve bağlı ortaklığı olan Panora İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. nde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sn. Osman TOKUR görevinden istifa etmiştir.

PCILT, PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek toplam 11.490.659 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 9,50 TL fiyattan 24-25/11/2021 tarihlerinde Global Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, PCILT.HE (ikincil piyasada işlem kodu PCILT.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır. PCILT.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 109.161.261 TL olacaktır. Halka arza ilişkin emirlerin Borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin, emirleri Borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde fiyat - zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir. Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmelerin ardından borsada işlem görebilecektir. Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmaktadır.

PRKAB, Borsa İstanbul A.Ş.'nin, 19.11.2021 tarih ve E-18454353-100.06-4749 sayılı olağandışı fiyat ve miktar hareketi konulu yazısına cevaben; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimiz payları (PRKAB) üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. RTALB, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 19.11.2021 tarihli duyurusunda, Şirketin Kotasyon Yönergesinin "Ortaklığın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi" şeklindeki 23/1-a maddesi kapsamında uyarılmasına karar verildiği kamuya açıklanmıştır. Şirket tarafından söz konusu uyarının gerekçesine ilişkin olarak Borsa İstanbul A.Ş.'den bilgi talep edilmiş olup, Borsa İstanbul A.Ş.'den alınacak bilgi çerçevesinde konuya ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ayrıca açıklama yapılacaktır.

SAYAS, Bilindiği üzere şirketin rüzgar enerjisi endüstrisi sektöründe ve diğer faaliyet alanlarında satış ve pazarlama çalışmaları kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Bu çerçevede Şirket tarafından Çin Halk Cumhuriyeti'nin en büyük rüzgar kulesi üreticisi olan Titan Wind Energy'ye (Suzhou Titan New Energy Technology Co., Ltd.) 2.503.506 EUR tutarında yeni bir teklif sunmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Rehberi'nin 6'ncı maddesi kapsamında hakkında açıklama yapılması gerektiği değerlendirilen ihaleye teklif verme sürecine ilişkin içsel bilginin açıklanması Yönetim Kurulunun 12/11/2021 tarih ve 2021/85 sayılı Kararı ile ertelenmiştir.

 SEYKM, Şirketin aleyhine açılan İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2018/140 E. sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2009/01012 No ile tescilli olan "Seyitler Fastplast" markasının hükümsüzlüğü, maddi ve manevi zararların tazmini istemli davanın 22.11.2021 tarihinde yapılan duruşmasında; "İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2020/4 Esas sayılı dosyasının sonucunun beklenilmesine ve duruşmanın 11.05.2022, saat 11:10'a bırakılmasına" karar verilmiştir. 07.04.2021 tarihli duruşmada belirtilen üzere, dosyada bulunan bilirkişi raporuna itirazı da İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2020/4 E. sayılı dosyanın sonucunun kesinleşmesinden sonra değerlendirilecektir, bu konuda yeni bir ara karar kurulmamıştır.

THYAO, Ortaklığa ait kargo biriminin "iştirak modeliyle kısmi bölünme yöntemi" ile bölünerek THY Hava Kargo Taşımacılığı Anonim Şirketi'ne ("THY Kargo") devir edilmesine ilişkin olarak, 12.10.2021 tarihinde Duyuru Metni'nin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru, Kurul'un 18.11.2021 tarihli toplantısında uygun bulunarak onaylanmıştır. 19.11.2021 tarihinde Ortaklığa tebliğ edilen Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış Duyuru Metni ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin ("Tebliğ") 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan ve Genel Kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Ortaklığın internet sitesinde kamuya duyurulması gereken belgeler KAP’ta yeralmaktadır. Tebliğ'in 8'inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen bilgi ve belgelerin Ortaklığın Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde en az 5 yıl süreyle bulundurulacağı hususunu da bilgilerinize sunarız.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

banner5
Yorumlar (0)
banner3
banner4
17
hafif yağmur
Namaz Vakti 29 Kasım 2021
İmsak 06:30
Güneş 08:00
Öğle 12:57
İkindi 15:22
Akşam 17:44
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Alanyaspor 14 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Valencia 15 19
11. Osasuna 14 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Cádiz 15 12
18. Elche 14 11
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7