banner2

banner1

banner10

Şehzade: "Türkiye'de ve dünyada gelir adaletsizliği büyüyor"

HÜDA PAR Parti Sözcüsü Şehzade Demir, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şehzade,  şu ifadelere yer verdi: "Asgari ücret, memur ve muhtar ...

GÜNDEM 24.01.2022, 12:10
Şehzade:

HÜDA PAR Parti Sözcüsü Şehzade Demir, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şehzade,  şu ifadelere yer verdi:

"Asgari ücret, memur ve muhtar maaşlarına yapılan zamlardan sonra emekli maaşlarında da ciddi bir iyileşme bekleniyordu. Ancak en düşük emekli maaşının 2.500 TL olarak belirlenmesi beklentileri boşa çıkardı. Yıllarca devlete sosyal güvenlik primini ödem olan SSK ve BAĞKUR emeklileri için belirlenen ücret, günde üç öğün simit ve çay ile açlığını bastırmak isteyecek bir ailenin bir aylık harcamasını karşılayamayacak kadar düşük ve hayatın gerçeklerinden uzak bir tutardır. Çalışma yaşını geçmiş insanlardan, açlık sınırının altında bir gelirle bütün ihtiyaçlarını karşılamasının beklenmesi sosyal devlet ilkesine ve insani yaklaşıma aykırıdır. Yıllarca devlete prim ödedikten sonra fiziksel ve ruhsal yönden çalışamayacak duruma gelerek emekli olmuş vatandaşlarımızın asgari ihtiyaçlarının temini devletin boynunda borçtur. Asgari ihtiyaçlar gıdadan ibaret değildir. İnsan haysiyetine yaraşır bir hayat için gıdayla beraber barınma, giyim, ulaşım, sağlık gibi farklı ihtiyaçlar da mevcuttur. Bunların asgari düzeyde karşılanabilmesi için belirlenen asgari ücret tarifesi emekliler için de uygulanmalıdır. Asgari ücret, hayatın idame ettirilebilmesi için gerekli olan en düşük tutardır. Emekli veya çalışana göre bu standart değişmez. Bu nedenle belirlenen oran gözden geçirilmeli ve emekliler açlığa mahkum edilmemelidir.

Diğer yandan prim gün sayısı dolduğu halde emeklilikte yaşa takılan vatandaşlara yönelik yürütülen çalışma hâlâ bitirilemedi. Bu konunun birtakım siyasi hesaplara alet edilerek suiistimal edilmesi önlenmeli, bir milyondan fazla vatandaşın yaşadığı bu mağduriyet ivedilikle giderilmelidir.

ENERJİ MALİYETLERİ ÜRETİMİ ZORLAŞTIRIYOR

Enerji fiyatlarının dünya genelinde hızla yükselmesi ve ayrıca döviz kurlarındaki anormal artış enerji maliyetlerini zirveye çıkarmıştır. Türkiye’de ise doğalgaza ve pompa fiyatlarına yansıtılan akaryakıt fiyat artışları, enerji fiyatları ile döviz artışlarının da üzerindedir. Bu durum üretimi tehdit edecek boyuta ulaşmıştır. Yeni Ekonomi Modeli’nin üretim, yatırım, ihracat ve istihdam hedeflerini ciddi bir şekilde engelleyen enerji maliyetlerine bir çözüm bulunmazsa uzun dönemde ekonomik altyapı ciddi zarar görebilir. Yılbaşından sonra elektrik ve doğalgaza gelen zamlar üretimi felç etmiştir. Bir seferde gelen bu astronomik zamlar herkesi ciddi olarak düşündürmektedir. Haneler bu masrafları karşılayamaz duruma düşmüş, yoksulluk baş göstermiştir.

Yaşanan bu maliyet artışları rekabet gücünü ve üretimi zayıflattığı için istihdamı da olumsuz yönde etkileyecektir. İşsizliği artırıcı bir işlev de gören bu fiyat artışları yoksulluk, işsizlik ve huzursuzluk olarak dönecek, en çok da dar gelirli geniş halk kitleleri etkilenecektir. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatları, çarpan etkisi nedeniyle üretim ve tüketim sektörünün tamamını ciddi anlamda etkilemektedir. Bu nedenle, halkın gelir ve hayat şartları dikkate alınarak otomatiğe bağlanan zamlar gözden geçirilmeli, daha düşük fiyat oluşturma yolları bulunmalıdır.

TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA GELİR ADALETSİZLİĞİ BÜYÜYOR

Geçtiğimiz günlerde OXFAM tarafından açıklanan “Eşitsizlik Virüsü” raporu, dünyadaki gelir adaletsizliğinin pandemi sürecinde aldığı boyutu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Dünya genelinde yaklaşık 300 iktisatçının katkısıyla hazırlanan rapora göre en zenginlerin serveti bu süreçte katlanmış, yoksulluk ise daha da derinleşmiştir.  Rapor, pandemi sürecinde son 90 yılın en büyük istihdam krizinin yaşandığını da belgelemiş ve bu süreçte ölümlerin dahi zengin kesimlere oranla yoksul bölgelerde iki kat fazla seyrettiğini göstermiştir. Tarihte eşitsizliğin en büyük artış kaydettiği dönemlerden birini yaşıyoruz. Küresel sermaye merkezleri, kapitale sahip olmayan insana hiçbir zaman hak ettiği değeri vermeyecek, sadece iş gücü ve tüketici olarak görmeyi sürdürecektir. Bunun temel sebebi, kapitalist sistemin felsefesinin adil ve ahlaki bir temelinin olmamasıdır.

Küresel ekonomik sömürü sistemine entegre olan Türkiye’deki gelir dağılımı da giderek kötüleşmekte zengin ve fakir arasındaki uçurum derinleşmektedir. Küresel anlamda değişim ancak gelir dengesizliğinin kapandığı, yoksullaşmanın durdurulduğu ve zenginin yararına değil toplumun yararına ekonomik politikalar yürütüldüğü zaman mümkün olacaktır. Böyle bir şey de kapitalist ekonomi modeli uygulandığı müddetçe gerçekleşmeyecektir. Türkiye, iktisadi anlamda memlekette adaletin ikamesini istiyorsa kapitalist ekonomi sisteminden uzaklaşabileceği kadar uzaklaşmalı; insanı, ahlakı ve adaleti merkeze alan İslamî iktisat modelini hayata geçirilebilmek için gerekli şartları oluşturmaya gayret etmelidir.

FRANSA SPOR MÜSABAKALARINA BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI GETİRDİ

İslam düşmanlığının merkezi haline gelen Fransa’da spor müsabakalarında başörtüsünün yasaklanmasını öngören yasa teklifi kabul edildi. Müslümanlara ait kuruluş ve ibadet yerlerinin temelsiz gerekçelerle kapatıldığı ülkede İslam’a ve Müslümanlara yönelik saldırılar her alanda devam etmektedir. İslam’ı Avrupa’dan uzaklaştırmayı hedefleyen Fransa bu doğrultuda her türlü ırkçı/ayrımcı eylemi gerçekleştirmektedir. Fransa’nın bu ötekileştirici ve düşmanca tutumunu lanetliyoruz. Başta İslam ülkeleri olmak üzere herkes bu ayrımcı/ırkçı ve düşmanca tutuma karşı harekete geçmeli, Fransa başta olmak üzere Avrupa’da yaşayan Müslümanların hak ve özgürlüklerinin teminat altına alınması sağlanmalıdır.

YEMEN VE SURİYE’DE İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

İç savaşın uzun yıllardır devam ettiği Yemen ve Suriye’de savaşın bedelini en ağır şekilde siviller ödemektedir. Savaş öncesinde de dünyanın en fakir ülkelerinden birisi olan Yemen’de sivillerin neredeyse tamamı açlık ve salgın hastalıklarla mücadele etmektedir. Siyasi çözüme yanaşmayan taraflar, siyasi emelleri uğruna sivilleri feda etmektedir. İlacın ve temel gıda maddelerinin bile silahlı gruplar nedeniyle birçok bölgeye ulaştırılamadığı ülkede siviller adeta soykırıma uğramaktadır. Yemen’de insani krizin sonlanması için ivedilikle şartsız bir ateşkes hayata geçirilmeli, temel ihtiyaç maddelerinin ülkedeki tüm sivillere ulaşımı sağlanmalıdır.

Benzer bir krizin devam ettiği Suriye’deki mülteci kamplarındaki görüntüler yürekleri dağlamaktadır. Ağır kış şartlarıyla mücadele eden siviller kar nedeniyle çöken çadırlarda hayatta kalmaya çalışmaktadır. 11 yıldır her geçen gün krizi daha da derinleştiren bu savaş daha fazla sivil kaybına yol açmadan derhal sonlandırılmalı, taraflar bir araya gelmeye ikna edilmelidir. Sivil kayıpların önlenebilmesi adına soğuk hava şartlarında donma tehlikesiyle yüz yüze olan siviller için ivedilikle seferberlik kampanyası başlatılmalı, daha elverişli yerleşim yerleri inşa edilmelidir.  

TÜRKİYE VE SİYONİST REJİM İLİŞKİLERİ NORMALLEŞMEMELİDİR

Son dönemde Türkiye ve Siyonist rejim yönetiminden gelen mesajlar ilişkilerde ‘normalleşme’ hazırlığı yapıldığını göstermektedir. Sadece geçtiğimiz 2021 yılında 319 Filistinliyi katleden, Gazze’ye yönelik saldırılarda masum çocukları hedef alan ve işgalin boyutunu her geçen gün artıran işgalci rejim ile Filistin halkı ve Kudüs davası aleyhine işleyecek bir normalleşme kabul edilemez. İşgal rejiminin ihlallerinin boyutunu artırmasına neden olacak her türlü ‘meşrulaştırma’ adımından uzak durulmalıdır. Varlığı gayrimeşrû olan ve insanlık suçu işleyen işgal rejiminin işgal ettiği tüm topraklardan çekilmesi tek şart olarak dayatılmalı, işgal rejimiyle ekonomik ve siyasi her türlü yakınlaşmadan kaçınılmalıdır.

DÜNYA MÜSLÜMANLARI AFGAN KARDEŞLERİNE EL UZATMALIDIR

Afganistan’da devam eden insani kriz, kışın sert geçmesiyle çok ileri bir boyuta vardı. Yeni Afgan hükümeti nedeniyle uygulanan uluslararası abluka halkı ile birlikte bütün bir coğrafyanın cezalandırılmasına dönüştü. Ülke yönetimi siyasi bir izolasyona tabi tutulmakta, acımasız ekonomik bir ambargo ve kuşatma devam ettirilmektedir. Afganistan halkı bu zorlu şartlarda bir dolara dahi muhtaç iken Afganistan halkına ait 10 milyar dolardan fazla rezerv ABD tarafından bloke edilmiştir. Bu durum ne insani ne ahlaki ne de uluslararası hukuk ve teamüllere uygundur. Yeni yönetimin devam etmesi ya da çekilmesi Afganistan halkının vereceği bir karardır. Afganistan halkının toptan cezalandırılması ve açlıkla terbiye edilmeye çalışılması büyük bir zulüm ve işgalin farklı bir şekilde devam ettirilmesidir.

Afganistan’daki insani krizin bitmesi, ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durması için bloke edilen paralar serbest bırakılmalı, ekonomik boykot, siyasi izolasyon ve baskı politikaları derhal sonlandırılmalıdır. BM ve İslam ülkeleri bu tecrit ve boykotun kalkması için üzerine düşen sorumluluğu ivedi olarak yerine getirmelidir. Türkiye’deki Müslüman halk ile birlikte bütün dünya Müslümanlarını Afgan halkı ile dayanışmaya ve başlatılan yardım kampanyalarına destek vermeye çağırıyoruz."


Hibya Haber Ajansı

banner5
Yorumlar (0)
banner3
banner4
16
açık
Namaz Vakti 16 Mayıs 2022
İmsak 03:52
Güneş 05:39
Öğle 13:05
İkindi 17:01
Akşam 20:22
Yatsı 22:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 37 50
11. Hatayspor 37 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 36 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Crystal Palace 36 45
13. Aston Villa 36 44
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31