banner2

banner1

banner10

Sosyal girişimler ve özel sektör arasındaki köprü: Sosyal Girişim İstanbul

İstanbul’da faaliyet gösteren sosyal etki odaklı girişimleri hedefleyen, sosyal girişimlerle özel sektör arasında köprüler kurarak işbirliklerini geliştirmeyi amaçlayan Sosyal Girişim İstanbul Projesi; projenin en önemli ayaklarından olan PartnerUp Hızlandırma Programı’yla be.

TEKNOLOJİ 05.03.2022, 17:25
Sosyal girişimler ve özel sektör arasındaki köprü: Sosyal Girişim İstanbul

İstanbul’da faaliyet gösteren sosyal etki odaklı girişimleri hedefleyen, sosyal girişimlerle özel sektör arasında köprüler kurarak işbirliklerini geliştirmeyi amaçlayan Sosyal Girişim İstanbul Projesi; projenin en önemli ayaklarından olan PartnerUp Hızlandırma Programı’yla beraber başladı.

 Proje kapsamında Özel Sektör-Girişim İşbirlikleri Paneli düzenlendi. Etkinliğin açılışında konuşan Koç Üniversitesi Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı, “Projeyle özellikle İstanbul’da oldukça yaygınlaşan sosyal girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için gereken alt ve üst yapının oluşturulmasını amaçlıyoruz. Sürecin sonunda ortaya çıkacak girişimci bilgilendirme ve sertifikalandırma programıyla da çok sayıda sosyal etki odaklı girişimci için yatırım ve bilgi kaynağı oluşturulacak” dedi.İstanbul’da faaliyet gösteren sosyal etki odaklı girişimlerin sosyal etkilerini yönetebilmesini ve özel sektörle işbirliği kapasitesini artırmayı hedefleyen Sosyal Girişim İstanbul Projesi, projenin en önemli bileşenlerinden olan PartnerUp Hızlandırma Programı’yla başladı. 

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteği ile Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), Vehbi Koç Vakfı (VKV) ve Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği’nin (SIID) ortaklığında yürütülen Sosyal Girişim İstanbul Projesi kapsamında; Koç Üniversitesi Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı ve Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Cihan Özsönmez’in konuşmacı olarak yer aldığı çevrimiçi bir açılış etkinliği gerçekleştirildi. Sosyal Girişim İstanbul: PartnerUp proje sunumunun yapıldığı oturumun ardından Özel Sektör-Girişim İşbirlikleri Paneli düzenlendi.Etkinliğin açılışında konuşan Koç Üniversitesi Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı, “Projeyle özellikle İstanbul’da oldukça yaygınlaşan sosyal girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için gereken alt ve üst yapının oluşturulmasını amaçlıyoruz. Projenin sonunda ortaya çıkacak girişimci bilgilendirme ve sertifikalandırma programıyla da çok sayıda farklı sektörden etki odaklı girişimci için yatırım ve bilgi kaynağı oluşturulacak” dedi. Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı sözlerine şöyle devam etti: “Koç Üniversitesi’nde sosyal girişim ve sosyal etki konularında eğitim-öğretim, araştırma, kapasite geliştirme ve ekosistem oluşturma çalışmaları uzun yıllardır başarıyla yürütülüyor. Sosyal girişimcilik ve sosyal etki konularında üniversitemiz bir öncü rolü üstleniyor.  Hatta bir üniversitede bu alanda verilen ilk derslerden biri bizim üniversitemizdeydi. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmaya çalışırken özel sektörün katkısı çok önemli. Bu proje sayesinde hem özel sektörün kapsayıcı iş modelleri geliştirme kapasitesinin artacağını; hem de sosyal girişimlerin, özel sektörün tecrübeleriyle daha da kuvvetleneceğini düşünüyorum.”

Etkinlikte konuşan ve farklı paydaşlar arasında köprüler kurmayı, ekosistemi güçlendirmeyi, sahaya somut katkı vermeyi amaçladıklarını söyleyen Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Cihan Özsönmez; “Vakıf olarak temel çalışma alanlarımız eğitim, kültür ve sağlık. Fakat 2016 yılından bu yana sosyal girişimciliği de destekliyor, bunu yaparken alanın önemli aktörleri ile işbirlikleri geliştiriyoruz.   2016 – 2018 yılları arasında Unicredit Foundation ortaklığında, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu ile yürüttüğümüz Change with Business projesini gerçekleştirdik. Bu projede, sosyal girişimcilik kavramının ülkemizdeki sosyal ve finansal sisteme entegrasyonunun önündeki engelleri tespit ettik. 2018-2020 yılları arasında ise Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin hibe desteği ve çok güçlü bir konsorsiyum ile Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı’nı hayata geçirdik” dedi.  Sosyal Girişim İstanbul Projesi’nin, Vakfı’n yaklaşımına uyumlanan bir proje olduğunu belirten Özsönmez sözlerine şöyle devam etti: “Projeyle sosyal girişimlerin etkilerini yönetmesine katkı verecek, dünya çapında standartların yerelleştirilmesiyle oluşturulan bir sistemi kurgulamayı ve sosyal girişimlerle özel sektör arasında köprüler kurmayı hedefliyoruz. Sosyal Girişim İstanbul Projesi kapsamında, özel sektör ile sosyal girişimler arasında kurulacak bağların hepimiz için çok öğretici olacağını düşünüyorum. Vakıfımız, bu iki kavramı ve öncülerini buluşturmayı üstüne vazife ediniyor. Hatta buluşturmanın ötesinde yanlarında yol arkadaşı olarak sürecin takipçisiyiz. Sosyal Girişim İstanbul Projesi, bu bağları kurarken, yakın geleceğin ölçümleme dünyasının vazgeçilmez verisi olan sosyal etki ve yönetimini de odağa alıyor. Proje kapsamında hayata geçirilen uluslararası sosyal etki ölçümü sertifikasyon sistemiyle, programa katılan girişimlerin sosyal etkilerini ölçüp değerlendirmelerine imkan verecek bir sistem geliştiriliyor. Sosyal girişimcilerin bu kapsamdaki kapasitelerini artırmanın projenin en sürdürülebilir, tekrar uygulanabilir çözümlerinden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Vehbi Koç Vakfı olarak, bu vizyoner projeyle öncülüğümüzün gereğini yapmaya devam ettiğimiz için mutlu, gururlu ve heyecanlıyız.” Sosyal Girişim İstanbul projesiyle İstanbul merkezli sosyal girişimcilik ekosisteminin kapsayıcı, işbirliğine dayalı ve veri temelli bir şekilde gelişmesi için somut adımlar atılması; sosyal girişimlerin etkilerini ölçümlemelerini sağlayacak ve özel sektör ile işbirliği kurmalarına imkân verecek mekanizmaların kurgulanması amaçlanıyor. Projeyle ayrıca, İstanbul merkezli, mevcut ve kurulmakta olan sosyal girişimlerin etki odaklı düşünmelerini ve yenilikçi çözümler üretmelerini sağlayan; özel sektörle etki odaklı işbirliği geliştirmelerini ve yatırım almalarını kolaylaştıran; sosyal etkilerini ölçüp ve değerlendirmelerine imkân verecek bir sosyal etki yönetimi sistemi oluşturmaları hedefleniyor. Proje boyunca iki döngü halinde gerçekleştirilecek ve her döngüsü toplam 5 ay sürecek olan PartnerUp Hızlandırma Programı kapsamında işbirliği geliştirme etkinlikleri düzenlenecek. Bu etkinliklerde sosyal girişimler özel sektör kurumlarına sunum yapma, bu kurumlarla birebir görüşme, uzun soluklu ve gelir getirici işbirlikleri geliştirme fırsatına erişecek; özel sektör kuruluşları ise etki yaratan işbirliklerine alan açma imkânı bulacak.Sosyal Girişim İstanbul Projesi kapsamında ayrıca, sosyal girişimcilik ekosisteminin farklı paydaşlarının görüşleri ve deneyimleri dikkate alınarak; Social Value International, SDG Impact Standards, International Financial Reporting Standards Foundation - IFRS ve benzeri uluslararası standartların ve örneklerin de incelenmesiyle sosyal girişimcilik alanında Türkiye'ye özgü bir sosyal etki raporlama standardı oluşturulması hedefleniyor. Standartların proje ekibi tarafından oluşturulmasının ardından, bu doküman bir yayın haline getirilecek ve ilgili tüm paydaşlar ile paylaşılacaktır. 

Sosyal Etki Yönetim Sertifikası’yla güvenilir veri sağlanacak 

Proje kapsamında, sosyal etki ölçümü ve yönetimi standartlarının oluşturulmasından sonra sosyal girişimler için kendi girişimlerini derecelendirebilecekleri ve performanslarını değerlendirebilecekleri bir sertifikalandırma sistemi geliştirilmesi planlanıyor. Sosyal Etki Yönetim Sertifikası adı verilen bu sertifikayla, sosyal girişimler performanslarını ölçebilecek ve yatırımcıya bu konuda güvenilir veri sağlayabilecek.PartnerUp Hızlandırma Programı’na katılmak üzere projenin başında seçilen sosyal girişimler; sertifika sisteminin pilot uygulamasına katılım hakkı elde edecek, programı başarıyla tamamlayan sosyal girişimler ise sertifika değerlendirme sürecine dâhil edilecek. Sertifikalandırma sisteminin geliştirilmesinin ardından sosyal girişimlere yönelik, sertifika seviyelerine geçişlerini kolaylaştıracak tematik atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. 

Sosyal Girişim İstanbul’a #DahilOlun

İstanbul merkezli sosyal etki odaklı girişimci veya sosyal girişimciler, PartnerUp Hızlandırma Programı’na dâhil olarak özel sektör kuruluşlarıyla yeni bağlantılar kurup, işbirlikleri geliştirme fırsatı elde edecek. Katılımcılar ayrıca Sosyal Etki Ölçümleme ve Yönetimi Standartları ile etkilerini ölçümleme konusunda ilk adımları atabilecekler. Programa dahil olan İstanbul merkezli özel sektör kuruluşları ise sosyal girişimlere mentorluk sağlamanın yanı sıra onlarla işbirliği kurarak, pozitif sosyal etkilerini artırma imkânı yakalayacak. Sosyal Girişim İstanbul Projesi 14 Haziran 2023’e kadar devam edecek.Projeye ev sahipliği yapan Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı; Türkiye’de sosyal girişimcilik ekosisteminin kapsayıcı, işbirliğine dayalı ve veri temelli bir şekilde gelişmesi için çalışıyor. Proje boyunca tüm iletişim süreçleri ve paylaşımlar TSGA’nın dijital platformu sosyalgirisimcilikagi.org’dan ve TSGA’nın Facebook, Twitter, Instagram ve Linkedin’de @SosyalGirisimTR adresinde yer alan sosyal medya mecralarından takip edilebilecek.


banner5
Yorumlar (0)
banner3
banner4
15
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 18 Mayıs 2022
İmsak 03:49
Güneş 05:37
Öğle 13:06
İkindi 17:02
Akşam 20:24
Yatsı 22:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 37 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31